niedziela, 1 maja 2016

Gimnazjaliści nerwowe chwile mają już za sobą

Na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum wystarczy, że uczniowie podejdą do egzaminu, ale ambitniejsi chcą wypaść jak najlepiej.
Egzaminy, które kończą szkołę podstawową i gimnazjum, zostały tak skonstruowane, że nie można ich nie zdać. Uczeń ma jedynie obowiązek, by do nich podejść. Ponadto w czasach niżu demograficznego licea i technika zabiegają o uczniów, bo ich liczba przekłada się na etaty - samo życie.


W ubiegłym tygodniu w egzaminacyjne szranki stanęli gimnazjaliści. W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lipnie egzaminy zdawało 122 uczniów. Z języka polskiego zaskoczeniem była dla nich charakterystyka, bo spodziewali się rozprawki. We wrześniu musieli wybrać też język obcy, który będą zdawać. Ich językowe sympatie rozłożyły się niemal po równo między niemieckim a angielskim. Na wyniki muszą poczekać do 17 czerwca br.

Teraz czas na matury 2016. Więcej informacji o maturach 2016.

piątek, 15 kwietnia 2016

Trzydniowy egzamin gimnazjalny 2016

Ponad 360 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju będzie w poniedziałek, wtorek i środę pisać obowiązkowy egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego - matematyczno-przyrodnicza, trzeciego - z języków obcych.Każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9., drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

W poniedziałek na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie, jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Na rozwiązanie ich gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).


We wtorek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku znajdą zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut).

W środę egzamin z języka obcego przeprowadzany zostanie na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 60 minut (dla dyslektyków 90 minut).

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.


Największa grupa gimnazjalistów - 86 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 81 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 11 proc. gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 3 proc. Na trzecim miejscu w wyborach uczniów jest język rosyjski. Przystąpienie do niego zadeklarowało 2,4 proc. na poziomie podstawowym, a 0,7 proc. na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało poniżej 1 proc. gimnazjalistów.

Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będzie publikować codziennie na swoje stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. W ubiegłym roku e-ocenianie zastosowano na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych, tj. OKE w Jaworznie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Podczas egzaminu – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – uczniowie mają zapisywać rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie jednak – odmiennie od tego, jak egzaminatorzy pracowali wcześniej – rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej. Rozwiązania zadań otwartych zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.


Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i środę to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w 17 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Poniedziałek, wtorek i środa będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

środa, 9 marca 2016

Do egzaminu komorniczego przystąpiło 592 zdających

3 i 4 marca 2016 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin. Podczas każdego dnia egzaminu zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. 
Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 592 zdających, a zatem 98% spośród 605 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. 
Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. 
Zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 52 % zdających wybrało opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. 
Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żaden ze zdających nie został wykluczony z egzaminu. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu.
W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. 
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych. 
Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od trzeciej dekady marca do połowy kwietnia. egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi

środa, 15 kwietnia 2015

Egzamin Gimnazjalny Testy + Odpowiedzi 2015 do pobrania

Pewna grupa hackerów postanowiła pomóc młodzieży i wykradła testy gimnazjalne i do tego opracowała odpowiedzi.
każdy kto chce się dostać do dobrej szkoły nich pobiera i się uczy się.


Egzamin Gimnazjalny Testy + Odpowiedzi 2015 do pobrania


Egzamin Gimnazjalny Testy + Odpowiedzi 2015

Egzamin Gimnazjalny Testy + Odpowiedzi 2015


JAK POBRAĆ ?Uwaga: Twoje ciasteczka muszą być wyczyszczone,
kiedy próbujesz wykonać ofertę. W niektórych przypadkach
trzeba zmienić swoje IP poprzez odłączenie i podłączenie 
internetu (bardzo rzadko).

KROK 1:
Klikamy pobierz, bądź download, zależnie od hostingu.
KROK 2:
Wybieramy jedną z ofert.
 
 
KROK 3:
Wypełniamy krótką ankietę bądź wykonujemy
inne proste zadanie jak np. wybranie koloru Iphone'a
jak w obrazku poniżej.
KROK 4:
Wpisujemy swój numer telefonu oraz
wybieramy sieć.
 
 
KROK 5:
Po chwili przychodzi kod PIN na nasz
telefon, który wpisujemy na stronę, po czym
zatwierdzamy.


KROK 6:
Wracamy na poprzednią stronę,
w ciągu maksymalnie kilku minut powinno nam
wyskoczyć okienko dotyczące pobrania pliku.
 

Uwaga: Jeśli pobieranie nie uaktywniło się w ciągu kilku minut,
wyczyść ciasteczka i wykonaj inną ofertę. W niektórych przypadkach
zmieniamy IP.