środa, 9 marca 2016

Do egzaminu komorniczego przystąpiło 592 zdających

3 i 4 marca 2016 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin. Podczas każdego dnia egzaminu zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. 
Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 592 zdających, a zatem 98% spośród 605 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. 
Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. 
Zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 52 % zdających wybrało opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. 
Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żaden ze zdających nie został wykluczony z egzaminu. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu.
W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. 
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych. 
Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od trzeciej dekady marca do połowy kwietnia. egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz